Zadzwoń: (+48) 600 500 262 lub (+48) 52 552 46 30

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to w skrócie osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg budowy. Tylko tyle i aż tyle. A teraz po kolei. Formalnie kierownikiem budowy może być osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz jest członkiem odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika na danej budowie.Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z zapisów Prawa Budowlanego a do najważniejszych można zaliczyć:

  • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
  • prowadzenie dokumentacji budowy;
  • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom oraz działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenie możliwości powstania zagrożenia;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
  • zgłoszenie obiektu do odbioru;

Podczas trwania inwestycji kierownik może zgłaszać do Inwestora propozycje zmian dotyczących rozwiązań zawartych w projekcie a także samego procesu budowy. Nie może jednak sam decydować o wprowadzeniu takowych zmian.

Jak widać zakres obowiązków kierownika jest dość szeroki i jednocześnie jest to duża odpowiedzialność. Warto zatem wybrać odpowiednią osobę do współpracy. Przy poszukiwaniu kierownika warto kierować się doświadczeniem, aktualizowaną wiedzą techniczną oraz dobrą opinią. Dobrze gdy kierownik budowy działa na lokalnym rynku, zna wykonawców oraz hurtownie budowlane i może polecić sprawdzonych fachowców i dostawców. Jeśli kierownik budowy zatrudniany jest przez wykonawcę (najczęściej ma to miejsce na dużych budowach) warto rozważyć zatrudnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To osoba która w naszym imieniu będzie monitorować budowę i postępujące prace a także nadzorować kierownika budowy.

Czym jest projekt typowy i jego adaptacja - dwg.com.pl