Zadzwoń: (+48) 600 500 262 lub (+48) 52 552 46 30

Projekt indywidualny i etapy jego powstawania.

Wybór projektu to trudna i bardzo czasochłonna czynność poprzedzająca rozpoczęcie budowy domu. Często przeglądając katalogi dochodzimy do wniosku, że żaden z prezentowanych w nich domów nie jest tym wymarzonym. Co wtedy? Albo idziemy na kompromis i wybieramy projekt nie do końca zgodny z naszymi oczekiwaniami albo decydujemy się na projekt indywidualny. Czasem projekt indywidualny to jedyne dobre rozwiązanie, np. gdy budujemy się na nietypowej działce (wąskiej lub o nieregularnym kształcie) albo gdy chcemy aby nasz budynek posiadał specjalne rozwiązania projektowe.Etapy powstawania projektu indywidualnego:

  • 1. Pierwsze spotkanie z Inwestorem na którym ustalamy zakres prac, sprawdzamy jakie wymagania stawia nam plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy, określamy założenia w zakresie funkcjonalności, wielkości oraz oczekiwany wygląd. Sprawdzamy także możliwość przyłączenia działki do mediów zewnętrznych. Oczywiście to nie tak, że od razu trzeba w pełni wiedzieć czego oczekujemy i jak dokładnie ma nasz budynek wyglądać. Na takim spotkaniu rozmawiamy, poszukujemy inspiracji nakreślamy ogólne ramy.
  • 2. Prace koncepcyjne w których przedstawiamy rysunki projektowe i nanosimy w nich zmiany zgodnie z wymaganiami Inwestora, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. I tak rysujemy, zmieniamy, rysujemy, zmieniamy aż dojdziemy do takiego momentu w którym koncepcja w pełni odzwierciedla wymagania i potrzeby Inwestora.
  • 3. Prace projektowe w których na bazie zatwierdzonej koncepcji powstaje ostateczny projekt budowlany. Na tym etapie uszczegóławiamy i wymiarujemy rysunki, lokalizujemy budynek na działce, przeprowadzamy obliczenia statyczne, wykonujemy rysunki i obliczenia branżowe a także świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli zachodzi taka konieczność projekt uzgadniamy z rzeczoznawcami ds. sanitarnych i przeciwpożarowych, konserwatorem zabytków lub innymi instytucjami.
  • 4. Zatwierdzenie projektu budowlanego. Po skompletowaniu projektu i uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień składamy w imieniu inwestora wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

Czas w jakim powstaje projekt indywidualny jest trudny do oszacowania. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania robót oraz od tego jak długo będzie trwał etap koncepcyjny. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się aby jak najszybciej mógł cieszyć się ze swojego wymarzonego domu.

Czym jest projekt typowy i jego adaptacja - dwg.com.pl