Zadzwoń: (+48) 600 500 262 lub (+48) 52 552 46 30

Czym jest projekt typowy i jego adaptacja?

W toku poszukiwań wymarzonego projektu domu wertujemy papierowe katalogi lub przeglądamy dziesiątki lub nawet setki stron z projektami. Kiedy już uda nam się znaleźć ten idealny lub chociaż zbliżony do ideału zastanawiamy się co dalej.

Taki znaleziony w katalogu lub na stronie internetowej projekt nazywamy projektem typowym lub projektem gotowym. Często nazwa ta sugeruje, że wystarczy takie opracowanie kupić i już - można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wszak w dostarczonym nam, ładnie oprawionym projekcie znajduje się wszystko - opis, rysunki architektoniczne z rzutami, przekrojami i elewacjami budynku, wyciąg z obliczeń konstrukcyjnych wraz z rysunkami a także opisy i rysunki poszczególnych instalacji w budynku. Nic tylko składać projekt do właściwego Starostwa. Niestety, choć projekty typowe to opracowania całościowe to aby złożyć je wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę potrzebują jeszcze czegoś. Tym czymś jest adaptacja projektu.

Co zatem kryje się pod tym pojęciem. Adaptacja jest to jakby dodatkowe opracowanie uszczegóławiające projekt typowy oraz dostosowujące go do naszych potrzeb. W końcu projekty gotowe sprzedawane są wszystkim w jednakowych wersjach, a nasze potrzeby czy wymagania jednakowe już nie są. W adaptacji projektu sprawdzamy czy przyjęte w obliczeniach konstrukcyjnych założenia są zgodne z normami dla miejsca w którym ma stanąć budynek, weryfikujemy bądź zmieniamy sposób zaopatrzenia obiektu w poszczególne media, sprawdzamy charakterystykę ekologiczną i w końcu ustalamy lokalizację budynku na działce i nanosimy go na mapę tworząc projekt zagospodarowania terenu. Czasem, kiedy znaleziony projekt nie jest ideałem wprowadzamy w nim zmiany. Od "kosmetycznych" jak korekta wielkości okien czy usytuowania drzwi do całkiem sporych jak zmiana układu pomieszczeń czy wymiarów budynku.

Dopiero po wykonaniu adaptacji projekt typowy możemy uznać za kompletny i wnioskować o pozwolenie na budowę. A wtedy pozostaje już jedynie oczekiwanie na ostateczną decyzję starostwa i rozpoczęcie prac.

Czym jest projekt typowy i jego adaptacja - dwg.com.pl