Zadzwoń: (+48) 600 500 262 lub (+48) 52 552 46 30

Szukaj

Powierzchnia użytkowa:

Wymiary działki:

Kąt nachylenia dachu:

Projekty domów wszystkich

Przy Nowoczesnej 4
3
1
25°
92.98m2
Przy Nowoczesnej 3
4
1
20°
186.22m2
Przy Szeregowej 1
2
1
53.70m2
Przy Bliźniaczej 1
3
1
30°
105.70m2
Przy Klasycznej 8
3
1
30°
218.55m2
Przy Klasycznej 7
1
1
25°
164.58m2
Przy Klasycznej 6
2
1
30°
92.40m2
Przy Klasycznej 5
3
1
30°
95.68m2
Przy Nowoczesnej 2
3
3
40°
163.00m2
Przy Klasycznej 4
3
1
30°
133.45m2
Przy Nowoczesnej 1
2
1
30°
87.10m2
Przy Klasycznej 3
5
3
32°
158.77m2
Przy Klasycznej 2
5
2
45°
115.38m2
Przy Klasycznej 1
4
2
40°
120.90m2

CO ZAWIERA PROJEKT


Projekt który Państwo otrzymają to 4 egzemplarze dokumentacji budowlanej w skład której wchodzą:
- część architektoniczna: opis techniczny, rzuty poszczególnych kondygnacji, rzut dachu, przekroje oraz rysunki elewacji
- część konstrukcyjna: wyciąg z obliczeń statycznych, rzuty fundamentów, stropów oraz konstrukcji dachu, rysunki zbrojenia elementów konstrukcyjnych
- część instalacyjna: opisy techniczne oraz schematy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej
Do projektu dołączone są także: zgoda na zmiany w projekcie oraz charakterystyka energetyczna budynku.

ZMIANY W PROJEKCIE


Zmiany w projekcie pozwalają na dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na zmiany obejmujące:
- zmianę materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż przyjęte w projekcie
- zmianę funkcji pomieszczeń
- zmianę układu ścian wewnętrznych (niekonstrukcyjnych) a także otworów drzwiowych wewnątrz
- zmianę stolarki okiennej i drzwiowej (powiększenie, pomniejszenie, likwidacja)
- zmianę sposobu ogrzewania budynku
- wykonanie podpiwniczenia całości lub części
Dokonywane zmiany należy nanieść na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną lub wykonać rysunki zamienne. Oczywiście wprowadzenie zmian wykraczających poza wymienione jest możliwe. Prosimy o kontakt a przygotujemy dodatkową zgodę aby móc dostosować budynek do Twoich wymagań.

ADAPTACJA


Aby uzyskać pozwolenie na budowę wybranego budynku należy wykonać adaptację projektu. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do warunków lokalnych oraz potrzeb Inwestora. Proces adaptacji projektu gotowego składa się z dwóch części:
- obowiązkowej, która obejmuje dostosowanie do wymagań planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy, zweryfikowanie i ewentualną korektę obliczeń w zależności od stref obciążeń oraz naniesienie budynku na mapę do celów projektowych.
- dodatkowej, która dostosowuje projekt do potrzeb Inwestora np: zmiana wielkości otworów okiennych, zmiana technologii czy przesunięcia ścian.
Adaptacja może być wykonana jedynie przez osobę do tego uprawnioną w oparciu o zgodę autora projektu. Osoba adaptująca projekt gotowy przejmuje funkcję głównego projektanta.

Projekty domów | dwg.com.pl